Smaasza online dating

Rated 4.50/5 based on 861 customer reviews

membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk menghasilkan ... Bagi mendapatkan data, kajian ini menggunakan borang soal selidik yang mengandungi tiga pendekatan tersebut.

GEMA Online® Journal of Language Studies Volume 13(2), May 2013 99 Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Dalam Kalangan Jurulatih Debat Rosni Samah [email protected] Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Mohd Fauzi Abdul Hamid [email protected] Universiti Sultan Zainal Abidin (Uni SZA) Shaferul Hafes Sha’ari [email protected] Universiti Sultan Zainal Abidin (Uni SZA) Amizan Helmi Mohamad [email protected] Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ABSTRAK Pendebat bahasa Arab di peringkat sekolah menengah kebangsaan merupakan pelajar yang petah bertutur dalam bahasa Arab.

Dalam pengukuhan perkataan dan ayat pula, aktiviti yang mendapat min tertinggi ialah membetulkan kesilapan bahasa yang dilakukan oleh pelajar.

Dalam aplikasi perkataan dan ayat pula antara aktiviti yang mendapat min tertinggi ialah menyuruh pelajar menterjemah ayat atau perkataan yang tidak difahami dan menyuruh mereka membuat ayat pendek.

Kementerian Pelajaran Malaysia dalam usaha menyemarakkan penggunaan dan penguasaan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah melalui Bahagian Pendidikan Islam, dengan kerjasama Universiti Sains Islam Malaysia telah menganjurkan pertandingan Debat Bahasa Arab antara Sekolah-sekolah Menengah Kementerian buat kali pertamanya pada 20- bertempat di Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai.

Pertandingan tersebut dianjurkan pada setiap tahun. Pada 16–10 Julai 2012, pertandingan tersebut berjaya dianjurkan bagi kali kelima.

Kajian Kamarulzaman Abdul Ghani dan Nik Mohd Rahimi (2005) menunjukkan kelemahan ini dapat dilihat melalui keputusan peperiksaan yang membayangkan kelemahan pelajar secara amnya dalam penguasaan bahasa Arab.

smaasza online dating-60

smaasza online dating-36

Antara aktiviti yang mendapat min tertinggi dalam mengumpul perkataan dan ayat ialah mencari makna perkataan baharu dalam subjek bahasa Arab melalui kamus Arab-Melayu.

Findings from the study indicate that the debate coaches always implemented the three approaches in their training sessions.

In the approach of gathering relevant Arabic words and sentences, the activity with the highest mean is finding the meaning of new words in Arabic through Arab-Malay dictionary.

Antara objektif penganjuran tersebut adalah untuk menyemarakkan penguasaan bahasa Arab dalam kalangan murid sekolah menengah sebagai persediaan mantap ke peringkat pengajian yang lebih tinggi ISSN: 1675-8021 GEMA Online® Journal of Language Studies Volume 13(2), May 2013 101 dan mengantarabangsakan debat bahasa Arab dengan penglibatan pelajar-pelajar sekolah menengah dari negara-negara Nusantara (buku cendera hati, 2012).

Pelajar-pelajar yang menyertai debat ini merupakan pelajar yang petah berbahasa Arab.

Leave a Reply